Read the strange ramblings of a 16 year old Swedish girl, her short stories, and her attempts to write a novel longer than 35 pages.

På den här bloggen tänker jag lägga ut mina noveller och andra små tankar och stycken som kan vara intressanta, och som jag är stolt över. De kommer 95% av gångerna att vara på engelska för det är på det språket som jag uttrycker mig bäst, och framför allt tycket bäst om att skriva på. Det kanske låter konstigt, men så har det varit sen jag gick i femman, i stort sett. Jag har ett tiotal bloggar, av vilka jag använder ungefär 3, men det här kommer vara min officiella. Min mest seriösa, så att säga.

English: In this blog I will post my short stories and other little philosophies that could be interesting, and that I’m proud of. 95% of the time they will be in English, because that’s the language in which I express myself the best, as well as the language I enjoy writing in the most. Maybe it sounds strange, but it’s been like that since I was eleven. I have about ten blogs, of which I only use about 3. This is supposed to be the most official one of them all, the one I will show friends who want to read my stories and things like that.

Advertisements